Festa celebrada a l’Hotel Jaume I de Castelldefels el 13 de Juny del 2015. 41a Campionat de Catalunya Fútbol Veterà, amb tots els equips participants, acompanyats per l’alcaldessa de la ciutat de Castelldefels, Candela López.